តៃវ៉ាន់ត្រូវបានដកចេញពីសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងពីចិន

តៃវ៉ាន់ត្រូវបានដកចេញពីសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងពីចិន
​តៃវ៉ាន់បានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃចន្ទក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានការអញ្ជើញទៅកាន់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ទោះបីជាមានការអះអាងរបស់កោះនេះថាការគាំទ្ររបស់ខ្លួនកំពុងកើនឡើង​ក៏ដោយ ។   សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានសម្រេចចិត្តមិនអញ្ជើញតៃវ៉ាន់ឱ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា ។ ប្រទេសចិន និងប៉ាគីស្ថានបានជំរុញសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកឱ្យបដិសេធការដាក់បញ្ចូល​តៃវ៉ាន់​ ។   ប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង ហើយនិយាយថាកោះនេះមិនមែនជាប្រទេសដាច់ដោយឡែកនោះទេ ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិន​ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងប៉េកាំង ។ ការទទូចរបស់ចិនដែលថាតៃវ៉ាន់មិនមែនជាប្រទេសមានន័យថាកោះនេះត្រូវបានដកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើន ។   ប្រទេសចិនបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ។  ...