វិធីជ្រើសរើសរូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើហ្វេសប៊ុក

វិធីជ្រើសរើសរូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើហ្វេសប៊ុក

នៅពេលដែលអ្នកកំពុងអូសលើ Facebook Feed តើអ្វីនឹងបង្ខំអ្នកឱ្យឈប់ ហើយមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះ? គឺប្រាកដជារូបភាពទាក់ទាញអ្វីម្យ៉ាង ពិត​ណាស់ ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​រូបភាព? ដូច្នេះ តើ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​រូបភាព​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា?