ភាពក្រីក្រគ្មានការងារធ្វើក៏ជាហេតុបណ្តាលឲ្យកើតមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ

ភាពក្រីក្រគ្មានការងារធ្វើក៏ជាហេតុបណ្តាលឲ្យកើតមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ

តាមការពិត មនុស្សជាច្រើនបំផ្លាញផ្លូវអារម្មណ៍ និងសុខភាពរាង កាយរបស់គេ ដោយសារតែការដេញតាមជីវិតសុីវីល័យ និងជីវិតមមាញឹកមួយនេះ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ជីវិតដ៏ជឿនលឿនមួយនេះអាចនាំអ្នកឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្ត ដូចជាជំងឺសសៃប្រសាទ និងជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ។ 

តើគំនិតមានឥទ្ធិពលប៉ុនណាមកលើខ្សែជីវិតរបស់អ្នក?

តើគំនិតមានឥទ្ធិពលប៉ុនណាមកលើខ្សែជីវិតរបស់អ្នក?

មនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតជ្រុលនិយមមករារាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេ  ។  ប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យលើអ្វីមួយ ពួកគេមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិត ឬស្ដីបន្ទោសទៅលើអ្នកដទៃទៅវិញ ។ ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ជាជាងបណ្ដុះទំនាក់ទំនងបែបនោះដោយខ្លួនឯង ។

កម្ពុជា ៖ កោះសន្តិភាពដែលមានអាយុខ្លី

កម្ពុជា ៖ កោះសន្តិភាពដែលមានអាយុខ្លី

ប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំងបីរួមមានវៀតណាម ឡាវ និងកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យហើយក៏ធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវផ្សេងគ្នា ។ ចលនានយោបាយប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងរាជានិយម និងក្រុមកុម្មុយនីស្តបានទាញប្រទេសឡាវឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមសុីវិល ។

Contact us